Werelddans

Folkloristische dansgroep in Bitgummole

Werelddans

Piano

Pianoduo voor optredens verzorgingshuis

Piano

Ismakogie

Is een westerse bewegingsleer die helpt om bewust beter te bewegen in het dagelijks leven.

Ismakogie

Voetreflex

Voetreflex massage is ontspannend en stimuleert het zelfgenezend vermogen in het hele lichaam.

Voetreflex